Menu Sluiten

24 uurs zorg

24 uurs zorg

Heeft u 24 uur per dag intensieve zorg onder toezicht nodig? Dan heeft uw recht vanuit de Wet langdurige zorg (WLZ) op 24 uur verzorging. Rochayda Care doet een aanvraag voor een indicatie voor WLZ- zorg. Wanneer de indicatie is vastgesteld zullen wij u 24 uur onder toezicht verzorgen.

Hoe werkt het?

Samen met u vragen wij WOZ-Zorg aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Uiteindelijk bepaalt het CIZ of u recht heeft op een indicatie voor WLZ-zorg.

Ook goed om te weten
Tevens kunt u ook een WLZ-zorg aanvragen als u behandeling nodig heeft voor verbetering van een uw aandoening(en), vaardigheden of gedrag. Dit geldt bij:

  • Lichamelijke beperking
  • Ernstige verstandelijke beperking
  • Dementie

Hoe werkt het bepalen van een WLZ indicatie?

Samen met u en het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) gaan wij eerst in gesprek. Het gesprek dienst als basis voor een objectief onderzoek naar uw persoonlijke situatie en omgeving. Het CIZ houdt rekening met de volgende criteria;

  • Is er voortdurend toezicht nodig?
  • Is er 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig?

Meldt u direct aan voor een vrijblijvend gesprek

Neem contact op!