Menu Sluiten

Disclaimer

Disclaimer

Algemeen
De informatie op deze website van Rochayda Care wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat de informatie onvolkomenheden bevat. Rochayda Care kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de informatie op haar website en/of voor de gevolgen van het gebruik ervan. Aan de gegevens zoals die op de website van Rochayda Care worden weergegeven kunnen geen rechten worden ontleend. Dit geldt niet voor de officiële regelingen van Rochayda Care, die via de website zijn gepubliceerd.

De website van Rochayda Care geeft op geen enkele wijze medisch advies en vervangt in geen enkel geval informatie verstrekt door medisch personeel van Rochayda Care

Rochayda Care kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de informatie, en de gevolgen van het gebruik van websites van derden, die via links op de Rochayda Care website te bereiken zijn.

Auteursrecht
Deze website geniet auteursrechtelijke bescherming. Alle auteursrechten op zowel inhoud als beeldmateriaal komen toe aan Rochayda Care Het is niet toegestaan (de inhoud van) de website te verveelvoudigen, op te slaan of openbaar te maken, in welke vorm dan ook, hetzij elektronisch, mechanisch of door het maken van fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Rochayda Care

Voor meer informatie. Neem Contact op

Uw gegevens

Vertel ons hoe we contact met u kunnen opnemen.


Hoe kunnen we helpen?

Stel gerust een vraag of laat eenvoudigweg een reactie achter.


Neem contact op!