Menu Sluiten

WLZ (Wet langdurige zorg)

WLZ (Wet langdurige zorg)

De Wet langdurige zorg (WLZ) is bedoeld voor mensen die permanent intensieve zorg en/of toezicht dichtbij nodig hebben. De Wet Langdurige Zorg is er dus voor kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening die zware en intensieve zorg nodig hebben. Denkend aan bijvoorbeeld om mensen met een ernstige beperking of psychische stoornis. Tevens regelen wij ook de zorg vanuit de Wlz voor kinderen die een intensieve zorgvraag hebben en altijd afhankelijk zullen zijn van zorg.

Wanneer komt u in aanmerking voor langdurige zorg uit de WLZ?

Het CIZ, het Centrum Indicatiestelling Zorg, beoordeelt of iemand in aanmerking komt voor de Wet langdurige zorg (WLZ). U komt in aanmerking wanneer u intensieve zorg of toezicht nodig heeft. Voldoet u aan de voorwaarden? Dan geeft het CIZ een zogeheten WLZ-indicatie af. Dit is een besluit waarin staat dat iemand recht heeft op langdurige zorg.

U kunt de volgende zorg ontvangen vanuit de Wet langdurige zorg (WLZ):

  • Verblijf in een zorginstelling: Met een Wlz indicatie, oftewel de indicatie waarin staat vermeld welke zorg u nodig heeft, krijgt u de zorg die u nodig heeft in een zorginstelling.
  • Persoonlijke verzorging & verpleging: Denkend aan hulp bij het bijvoorbeeld aankleden en wassen.
  • Medische zorg: Het behandelen van uw beperking of aandoening. Tevens horen hier ook bij de bezoeken aan de psycholoog, fysiotherapeut, huisarts, tandarts.
  • Dagbesteding: Het indelen van een zinvolle dagbesteding in de activiteitencentrum, maar ook om het uitvoeren van begeleid vrijwilligerswerk en sport voor mensen met een verstandelijke beperking.
  • Vervoer: Het vervoer naar de plek van behandeling zoals het ziekenhuis.
  • Hulpmiddelen: Denkend aan rolstoel of medicatie.

Meldt u direct aan voor een vrijblijvend gesprek

Neem contact op!